Natuurlijk verloop? Apr. 2012

Afgelopen week reed ik over de Voordeldonk in Asten. Een boomrijke straat, aan weerszijden. Mooie straat, drukke straat, niet berekend op de natuur die zich in en rond die bomen ophoudt. Voor mij reed een tweetal dames in een hip autootje, druk met elkaar in gesprek. Nauwelijks aandacht voor de dingen die zich buiten hun eilandje afspeelden. Links van de weg stak een mooie, bruine eekhoorn over. Eigenwijs beest: dat haal ik wel, die weg is van mij.

Kom Matroos Jan. 2012

Kom Matroos...
Ben mijn hele leven lang met muziek bezig geweest.  In mijn jeugd als amateur, na mijn middelbare school het conservatorium. Veel studies gedaan en afgemaakt. Daarna “het vak” in. Fanatiek bezig geweest, muziekwereldverbeteraar! Alleen goede muziek telde, alles wat zweemde naar niet-professioneel was verfoeid. Jaren ‘60/’70 vorige eeuw.

Cultuur Juni 2011

Dezer dagen is er veel te doen over de "cultuur". Bezuinigingen, kaalslagen, voor- en tegenstanders. Ieder heeft zo zijn zegje hierover. 
Ik wil in deze column geen politiek bedrijven, dus verwacht van mij niet het zoveelste standpunt. Toch ben ik er zeer mee begaan en daarom moet er me wel iets van het hart.

Hannah December 2010

Hannah
Als kapitein zorg je voor je schip en haar bemanning. Behouden vaart, goede arbeidsomstandigheden en veilige thuiskomst. Maar ook het geestelijk welzijn is daar een onderdeel van. (Denk maar aan het lied van Ketelbinkie!) Ik ga jullie daarom in deze Advents- Kersttijd een Bijbels verhaal vertellen, doe er maar mee wat je wilt.

Pagina's