Beschermheer (In memoriam)

Op verzoek van Uw voorzitter wil ik mij  bij U introduceren.
Toen ik enkele weken geleden werd benaderd met de vraag of ik  er iets voor voelde beschermheer te  willen worden van het Shanty-koor “De Klotvaarders” heb ik mij wel afgevraagd waarom het bestuur vond, dat ik daar de geschikte persoon voor zou zijn.

Mijn actieve werkperiode heb ik al in 1991 afgesloten,maar ik moet toegeven, dat ik nadien niet  stil heb gezeten en dat is  het bestuur kennelijk opgevallen.

Mijn actieve werkperiode heb ik bij Gamma Holding in Helmond  doorgebracht. Mijn werkterrein lag in Helmond en Amsterdam.
Leiding geven aan een onderneming is mij niet vreemd en daarom hoop ik dat mijn ervaring in deze ook ons koor ten goede kan komen. 
Ik heb geen idee wat er op mij af zal komen, maar ik verzeker U dat ik mijn uiterste best zal doen het beschermheerschap naar eer en geweten uit te oefenen, waarbij ik hoop dat ik daarbij op Uw aller hulp en steun mag rekenen.Mijn huwelijk met Marion Rozeboom deed mij elf jaar geleden in Deurne belanden en daar heb ik nooit spijt van gehad.

Martien Keunen,die ik nog kende uit mijn actieve werkperiode, heeft mij indertijd lid gemaakt als "vriend" van "De Klotvaarders" en en-passant ook nog van de Stichting  "Ons Deurne".

Zelf niet gezegend met veel zangtalent, zijn mijn vrouw en ik toch liefhebbers van koormuziek en  dat in velerlei variëteiten.
Voor de nautische binding zorgt mijn dochter Caroline, die met haar boot ligt in de Piushaven te Tilburg. Zij bewoont – samen met haar echtgenoot – een museumvaartuig. Een Groninger Stijlsteven, gebouwd in 1928 in Muntendam. Het ruim van het voormalige vrachtschip van 110 ton is  omgebouwd tot atelier, waar zij les geeft in tekenen, schilderen en aquarelleren.
1928 moet wel een goed jaar geweest zijn, want in dat jaar is ondergetekende ook geboren.

Het zingen van zeemansliederen maakt jullie blij! Mijn inzet zal er op gericht zijn die blijdschap te bestendigen.
Onder de bezielende leiding van de dirigent.
Dus – wat mij betreft – met volle kracht vooruit!
Ahoy!!

U allemaal hartelijk groetend,

N.A. Docters van Leeuwen.