50+ Okt 2010

50+

Ik herinner me nog goed de tijd dat je als "broekie" aankeek tegen de mensen die al ouder waren. Je ouders, ooms en tantes en noem maar op. Enerzijds met respect en ontzag, anderzijds met een meewarigheid van: ouderwets, niet van deze tijd, tot opstandigheid toe. 

Shantertje mei 2010

Mijn vrouw en ik worden ’s nachts op gezette tijden gewekt door wonderschoon gezang. Eén stem begint, aarzelend volgt een andere, waarna luttele seconden later een heel koor bezig is. Elk met een eigen geluid, een eigen stem, maar toch heel mooi samenklinkend.

Pagina's