Hannah December 2010

Hannah
Als kapitein zorg je voor je schip en haar bemanning. Behouden vaart, goede arbeidsomstandigheden en veilige thuiskomst. Maar ook het geestelijk welzijn is daar een onderdeel van. (Denk maar aan het lied van Ketelbinkie!) Ik ga jullie daarom in deze Advents- Kersttijd een Bijbels verhaal vertellen, doe er maar mee wat je wilt.

In het oude testament wordt het verhaal verteld van Elkana. Deze had twee vrouwen: Peninna en Hannah. Peninna kreeg kinderen, maar Hannah bleef kinderloos, tot haar groot verdriet. Elk jaar ging Elkana met Hannah en Peninna en haar kinderen naar de tempel om de vruchten van het land te offeren. En elk jaar werd Hannah zich er meer van bewust dat zij weer een jaar ouder was geworden en nog steeds geen kind had gekregen. Hannah bad: "Heer God, schenk mij toch een kind…. Ik zal hem dan aan U geven, al de dagen van zijn leven". De priester die haar ziet bidden, denkt dat ze dronken is. 

"Ga je roes uitslapen!" Maar Hannah zegt: "Mijn Heer, ik ben diep ongelukkig, ik stort mijn hart uit voor ’s Heeren aangezicht". De priester ziet zijn vergissing in en zegt: "Ga heen in vrede, uw gebed zal verhoord worden." 

En Hannah gaat terug naar huis, wordt zwanger en krijgt een kind: Samuel. 

Eeuwen later zal de evangelist Lucas van nog een vrouw in Israël vertellen die door Gods genade een zoon mocht baren, Maria van Nazareth. De naam Hannah betekent: genade. Een moeilijk te begrijpen woord. Je kunt het vertalen als: "onvoorwaardelijk onthaal". Voor ons ben en blijf jij, onvoorwaardelijk, WELKOM!

Geboren op 1 december 2010:

Hannah Yvette Maria 
Dochter van Aart & Patricia Jonkers 
Kleindochter van: 
Kapitein Luuk & Margriet
December 2010