Piet Lammers

Piet Lammers een 'onverwachte' muzikant
Bibliothecaris Piet Lammers is in 1999 in Deurne komen wonen. Samen met zijn in 2004 overleden vrouw Toos heeft Piet heel Limburg doorkruist. 'Toos wilde weer terug naar het Brabantse land'. Uiteindelijk is het Deurne geworden en daar ben ik erg content mee. 'In mijn dertiende woonstee voel ik me erg thuis'. Piet vertelt dat zijn conditie toen niet alles was en hij sloot zich aan bij de trimgroep van de Lopers Groep Deurne (LGD). Het werd een gezellige groep en de trainer had de grootste moeite om boven het gekwebbel uit te komen. Een uitnodiging van de buren om met de leden van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) afdeling Deurne een bezoek te brengen aan de Floriade heeft er toe geleid dat er aansluiting werd gezocht bij deze vereniging. Via het KBO lidmaatschap is Piet Lammers terecht gekomen bij het SeniorWeb Deurne. 'Samen met anderen ben ik les gaan geven aan vijftigplussers'. Volgens hem heeft dat voor veel voldoening gezorgd. "Wat wil je als je na acht lessen mensen achter de computer ziet zitten die brieven schrijven en tekeningen maken". 

Toen Piet op zijn 65e met pensioen ging, wilde hij niet achter de geraniums belanden. Ik ben tenor-sax gaan spelen bij het Klein Orkest van Deurnes Koninklijke (KHD). 
Maar de levensvatbaarheid van het orkest ontbrak, zegt Piet. Hij is toen overgestapt naar het Vrijetijdsorkest Deurne. 'Het plezier van musiceren staat daar voorop'.
Bij het VTO bekleedt hij de functie van bestuurslid met als taak "Coördinator optredens". Uiteindelijk heeft Piet ook de overstap gemaakt naar het shantykoor, 'een club uit duizenden'. De slotconclusie van Piet Lammers luidt dat Deurnese burgers hem aardig hebben ingeburgerd. 'Volgens mij is dat vooral te danken aan de gastvrije, vriendelijke Brabanders die geen moment onbenut laten om eens gezellig te buurten'.

Onlangs liep hij met zijn dochter door het dorp en zij zei toen heel verwonderd: ‘Het lijkt wel of jij iedereen in het dorp kent, je blijf steeds maar mensen groeten’.