Jubileum in het teken van Stichting Alzheimer

2019 is voor het koor een jubileumjaar, we vieren het tweede lustrum. Mocht u een donatie willen doen aan Shantykoor de Klotvaarders t.b.v. de Stichting Alzheimer klik dan op "lees verder".

Zeker voor ons koor, waarvan de gemiddelde leeftijd rond de 75 ligt, een bijzonder gebeuren. En bij een bijzonder gebeuren hoort een bijzonder doel. Gedurende de drie evenementen, waarvan er al twee in uitvoering zijn geweest trachten wij zoveel mogelijke geld bijeen te brengen als donatie aan de Stichting Alzheimer. Met als doel de middelen in te zetten voor onderzoek naar deze ziekte teineinde te bewerkstelligen dat de ziekte kan worden voorkomen. Daar is veel geld voor nodig maar toch hopen wij op deze wijze daaraan een bijdrage te verlenen. Tot nu toe zijn wij er in geslaagd om middels de twee concerten, door middel van adverteerders in het jubileumboek en door middel van begunstigers zo'n €10.000 bijeen te brengen. Ons streven is dat op te hogen tot   €15.000.
Om dat te kunnen realiseren zijn we nog op zoek naar sponsoren maar ook begunstigers c.q. donateurs zijn van harte welkom. Ook hebben wij op 31 augustus 2019 nog een prachtig muzikaal optreden op de Markt in Deurne op het programma staan.
Op die dag kunt u uw donatie doen maar natuurlijk mag dat ook eerder. Daarvoor hebben we de Steunstichting Vrienden Jubileum De Klotvaarders in het leven geroepen en deze stichting heeft een SBBI erkenning gekregen waardoor uw gift als aftrek voor de inkomstenbelasting in aanmerking komt.
Uw kunt uw bijdrage overnaken op rekeningnummer NL16RABO 0340 3608 36 onder vermelding van gift jubileum De Klotvaarders.

Namens de Steunstichting Vrienden Jubileum De Klotvaarders en de Stichting Alzheimer zeggen wij u dank voor uw gulle gave.